16مهر
امروز سعی می‌کنم که از زاویه‌ی بهتری به زندگی و جهان پیرامونم نگاه کنم. با نگرش بهتر از زاویه‌ی اصولی اطمینان دارم، که اگر این روش را ادامه دهم دلایل فراوانی برای رضایت خاطر و سپاسگزاری خواهم داشت. خدا را شکر که برای روشن بینی دوستان قدیمی را در برنامه می‌بینم که با این روش موفق هستند. آیا هنگام فکر کردن به نقاط منفی و توجه به قسمت خالی لیوان قادر هستم به راه خودم با اصول برنامه ادامه دهم؟ آیا متوجه هستم که با رهایی از دام افکار و رفتارهای ناسالم منفی و کمبودها، انرژی مثبت بیشتری کسب می‌کنم؟ امروز می‌دانم که خودم به تنهایی نمی‌توانم بار تمام مشکلات و ناراحتی‌ها را به دوش بکشم و موفق شوم. امروز می‌خواهم با کمک یک نفر دیگر در برنامه که مورد اعتماد من می‌باشد، به تمام داشته‌هایم هر چند کوچک نگاه کنم و با قرار دادن هر آن‌چه که دارم درکنار همدیگر که می‌گذارم، می‌دانم از الطاف و رحمت خداوند می‌باشد شکرگزاری می‌کنم. آیا احساس خوب، قدرت تفکر کردن، داشتن راهنما و دوستان خوب جلسه‌ای هدیه‌ی خداوند برای من است؟ قدرت حق انتخاب داشتن هدیه‌ی خداوند است!