11 مهر
هریک از مال برنامه الانان را به بهترین صورتی که قادریم در زندگی خود تمرین میکنیم و در مسیری که برای ما مناسب و صحیح است گام بر میداریم.به همین دلیل من از گفتگوی خشونت امیز و به کارگیری عباراتی نظیر"احساس ترحم و تاسف عمیق نسبت به خودتان"اجتناب میکنم.
گاهی شاید لازم است دیگری نسبت به من برای کار کردن با یک موقعیت دردناک نیازمند زمان بیشتری باشد.داستان دیگران ممکن است پیامی را برای من یاداوری کند.اما من چه کسی هستم که قضاوت کنم؟
وقتی که با وجود مشکلات تلاش میکنم بسیار شاکرم که در الانان هیچ کس با زمان سنج بالای سرم نیست و اگر درسم را به اهستگی فرا بگیرم به من نخواهد گفت که زمان زیادی صرف میکنم.گوش دادن بدون پیشداوری میتواند نعمت بزرگی باشد و من یاد میگیرم انرا ازادانه تر عرضه کنم.

یادآوری امروز

امروز سعی خواهم کرد احترام،مهربانی و تواضعی که برای خود میطلبم برای اطرافیانم افزایش دهم.
((ای روح بزرگ کمکم کن هرگز نسبت به دیگری قضاوت نداشته باشم مگر اینکه با کفش های او راه بروم))