هشتم مهر:   اگر با سلامت عقل از تجربیات خود بهره مند گردی هیچ چیز بیهوده نیست.

   قبل از آمدن به نیکوتینی های گمنام مانند بسیاری معتادان دیگر من نیز خودآزاری می کردم. وقتی بدون مصرف نیکوتین بد خلق و بد رفتار می شدم مصرف مجدد را از سر می گرفتم. در زمان سم زدایی انتظار یک دوره بی حوصلگی را داشتم. دچار وسوسه مصرف نمی شدم اما گاهی وقت ها عصبانی می شدم. کار کردن قدم ها با راهنما به من یاد داد که هنوز با خشم خود مشکل دارم و لازم است روی آن کار کنم. خشم درسی داشت که می بایست آن را می آموختم. در دوران مصرف با مصرف نیکوتین احساساتم را سرکوب و هیچ وقت با آن ها روبرو نمی شدم. امروز خشم به من هشدار می دهد که جایی در زندگی اشکالی وجود دارد که باید حل شود. همیشه تصور می کردم که باید کامل باشم و یا نگذارم دیگران متوجه مشکلاتم شوند. از لحاظ احساسی خود را خونسرد نشان می دادم تا دیگران نتوانند از من سوءاستفاده کنند. پذیرش این که من نیز یک انسانم و قادر به کنترل خشم خود نیستم برایم آسان نبود. با کارکرد قدم ها و شرکت مرتب در جلسات آموختم که هیچ یک از ما کامل نیستیم. من نیز مانند همه انسان ها دارای نقاط قوت و ضعف هستم. قدم چهارم و پنجم کمک کرد تا با خود روبرو و علاوه بر کشف نقاط قوت، نقاط ضعفی را که تبدیل به ویژگی شخصیتی من شده و خارج از کنترلم بودند را کشف و در قدم ششم و هفتم آن ها را به نیروی برتر بسپارم. می دانم نقاط قوتی دارم که به من کمک می کنند تا در نقاط ضعف خود به تعادل برسم.