6 مهر انجام درست و صحیح اصول برنامه‌ی خودیاری و به دنبال آن احساس خوب رضایت و لذت بردن از دوران بهبودی ارمغانی است، که دوستان در گروه به ما می‌دهند. مشاهده زنان و مردانی که از اعماق فلاکت و نیستی در وابستگی‌ و هم‌وابستگی‌ها، به سمت زندگی و آزادی با شرایط ساده و احساس انسانی و آرامش و بشارت و صلح و آشتی و آغوشی پر مهر برای همدردانی که خواستار رهایی از عادت و وابستگی‌ها هستند، می‌گشاید. اینک زندگی جدید ما هدفدار و دارای مفهوم شده است. اکنون می‌دانیم که ما با حق‌شناسی و شکرگزاری به سمت پیشرفت و رُشد در حرکت هستیم. در این سفر دستان دوستان همدردانمان را در دست می‌فشارم. آیا من توانایی دارم که با صمیمیت و امانت‌داری به گونه‌ای مؤثر در همه حال به تازه‌واردین کمک کنم؟ من می‌دانم که کمک به یک فرد عادتی و وابسته جهت رهایی، در اصل اصول معنوی برنامه‌ی خودیاری ابزارهای من برای محافظت از خودم در مقابل اسارت مجدد با وابستگی‌ها می‌باشد. آیا متوجه هستم که نیاز من در درون من است و من با فضیلت‌هایی که دارم پرستار خودم هستم. اعلام رضایت در مقابل اتفاقات!