5 مهر امروز گاهی می‌توانیم چیزهایی را پیدا کنیم، که موجب شادی ما شوند. ما می‌توانیم همیشه به همین صورت دنبال چیزهایی جدید و یا رابطه‌ای اصولی و درست از روی روابط انسانی و از روی فضیلت‌هایمان به دنیا وصل شویم. ما در اصل دنبال یک قالب سپاسگزاری هستیم، که از روی رضایت و عشق باشد. هنگامی که مراتب شکرگزاری و احساس رضایت خود را از خداوند و شرایط نجات و بهبودی خود اعلام کنیم و تقسیم غنایم بهبودی را با یک انسان نیازمند دیگر انجام می‌دهیم. در حقیقت بزرگ‌ترین اجر و مزد و پاداش را خودمان به خودمان می‌دهیم. ما با گشودن دریچه‌های افکار و قلبمان به روی تفکر و چیزها و انگیزه‌های خوب، روح و روان خودمان را متحول می‌کنیم. پروردگارا: به من یاری برسان تا در همه حال ثناگو و متشکر تو باشم و قدر داشته‌هایم را بدانم! من فقط برای امروز دلایل فراوانی برای سپاسگزاری پیدا می‌کنم،‌ مثلاً دلایل رهایی از عادت‌ها و آزادی از اسارت وابستگی و هم‌وابستگی‌ها، قدرت تصمیم‌گیری، داشتن احساس خوب، ارزش انسان بودن و ارزش دوست داشتن و دوست داشته شدن را بدانم. زنده هستم و زندگی می‌کنم!