4 مهر شرکت در جلسات مکرر، داشتن و تماس با لیست تلفن‌های همدردان، تجربیات راهنمای صبور، امکانات خدمتگزاری بدون چشم‌داشت، دادن و انتقال پیام به تازه ‌واردین، زندگی در آرامش و امنیت بدون داشتن عادت‌های ناسالم و وابستگی و هم‌وابستگی و احساس با ارزش بودن و لذت بردن از زندگی برای کسی که هیچ میل و شوقی برای ادامه‌ی زندگی نداشت گرانبهاترین هدایایی است، که خداوند مهربان به من داده است. من با شرکت در جلسات بهبودی احساس سبک‌تر شدن می‌کنم. حتماً تماس تلفنی با یک دوست همدرد در مواقع بحرانی بهترین راه خلاصی از لحظات دردناک است. وقتی در کنار راهنمای خود مشغول کارکرد قدم‌های رهایی می‌شوم و از تجربیات رهنما و دوستان سود می‌برم لحظات آرام و لذت بخش و باشکوهی است. خدمتگزاری در همه صورت به عنوان تنها وسیله‌ی ابراز عشق بلاعوض می‌باشد، که خدمتگزاران را در عالم معنوی سیر و سلوک می‌کنند. بهبودی ما زُکات دارد، این زُکات به صورت پیام‌رسانی به تازه ‌واردینی است، که با دیدار و شنیدن تجربیات ما و جاذبه‌ی رُشد و تغییرات ما امید پیدا می‌کنند. آیا خداوند را به خاطر این هدایای پربها سپاسگزاری می‌کنم؟ دانش برنامه بهترین روش است!