یکم مهر:   ما با ماندن در آنچه که هستیم نمی توانیم به آن کسی که می خواهیم تبدیل شویم.

   همیشه در مسیر بهبودی این گفته وعده های ما که می گوید: ما دریافتیم که در یک شوخی فریبنده عظیم شرکت داشتیم. ما چیزی را از دست نداده ایم! ملکه ذهن و راهگشای مسیر بهبودیم بوده است. از زمان قطع مصرف تاکنون در پی تحقق آرزوهایی هستم که به ظاهر غیر ممکن به نظر می رسد. می توانم حد و مرزم را مشخص کنم، آواز بخوانم، روابط سالم ایجاد کنم، از زندگی لذت ببرم، از ترسهای واهی رها شوم، با اعتماد به نفس در جمع صحبت کنم، هر چیز و هر کس را دوست داشته باشم و از شرکت در جلسات و اماکن مذهبی لذت ببرم. می توانم کسی شوم که همیشه آرزوی بودن آن را داشتم. می توانم سال ها در سلامت کامل زندگی کنم، با پس انداز پولی که بابت خرید نیکوتین مصرفی هزینه می کردم کار مثبتی انجام دهم، ورزش کنم، هر کاری را به پایان برسانم، به مسافرت بروم، به مراقبه بپردازم، شغلم را دوست داشته باشم و از زندگی به تمام معنی لذت ببرم. از شروع بهبودی تاکنون به کشف استعدادهایم پرداخته ام. دیگر سرفه نمی کنم و از نقص خجالت و عدم اعتماد به نفس رنج نمی برم. ایمان دارم که در این مسیر دستاوردهای بیشتری در انتظارم است. گفته وعده های ما کاملا حقیقت دارد. من چیزی را از دست نداده ام اما ترس، شرم و خجالت، مریضی ناشی از مصرف نیکوتین و مرگ نابهنگام را از دست داده ام.